0478-745 240 / 0478-691 726 info@fysioaanhetwerk.nl

Over Fysio Aan Het Werk

Missie Fysio aan het werk

Fysioaanhetwerk bestaat uit drie gespecialiseerde fysiotherapeuten (Bart Zwiers, René van der Logt en Michel Minkenberg) werkende in 2 particuliere fysiotherapie praktijken verdeeld over 3 locaties (Meerlo, Wanssum en Well) en 3 gemeentes (Horst aan de Maas, Venray en Bergen).

Met onze professionele aanpak kunnen we klachten bij werknemers al in het beginstadium herkennen en aanpakken, of zelfs voorkomen. Bijvoorbeeld met een fysio-spreekuur binnen uw bedrijf. Hierdoor hebben we zicht op de werkzaamheden van medewerkers op hun werkplek en zijn kleine of beginnende klachten meteen in beeld.

“Fysioaanhetwerk” heeft een doorontwikkeld concept opgezet om klachten bij werknemers vroegtijdig te registreren én in het beginstadium al aan te pakken. Dit willen we onder andere doen met “spreekuren” binnen uw bedrijf, zodat we ook zicht hebben op de werkzaamheden van de medewerkers op de werkplek.

Door een fysio-spreekuur binnen uw bedrijf kunnen we klachten bij werknemers al in het beginstadium herkennen en aanpakken. Een eventuele werkplek analyse kan “knelpunten” vroegtijdig opsporen.

Wij richten ons op het bedrijfsleven met als doel zowel curatief als preventief het ziekteverzuim op korte alsook op lange termijn te minimaliseren.

Hierbij maken we gebruik van onze eigen fysiotherapeutische specialismes, kennis, vaardigheden en ervaring. Tevens kunnen we de expertise inschakelen van andere disciplines zoals onder andere ergotherapie, psychotherapie en podotherapie.
Bij ons advies en de behandeling staat ‘aan het werk blijven’ centraal. Treedt er toch ziekteverzuim op, dan zorgen wij voor een adequaat behandeltraject, waarbij we nauw samenwerken met andere behandeldisciplines in de regio zoals ergo-, psycho-, psycho-sociaal, podotherapie en diëtist.
We kunnen onze diensten aanbieden op locatie en/of in één van onze praktijken.

Visie Fysio aan het werk

Doel:
Ontzorgen van het bedrijf op het gebied van ziekteverzuim. Hierbij wordt ingezet op preventie en een zo’n optimaal mogelijk herstel, rekening houdend met de werkzaamheden binnen het bedrijf. Fysioaanhetwerk geeft advies ten aanzien van de fysieke klachten van de werknemers en indien noodzakelijk zal een behandeltraject opgezet worden.

Praktische uitvoering:
Ons voorstel is om wekelijks op het bedrijf aanwezig te zijn. Indien er meer vraag is naar de expertise van Fysioaanhetwerk kunnen de uren uitgebreid worden.

In eerste instantie zal er een intake afgenomen worden waarbij de klacht in kaart gebracht wordt middels een anamnese (vraaggesprek) en lichamelijk onderzoek, gevolgd door een advies naar de patiënt/werknemer met evt. een korte behandeling indien dit noodzakelijk is. Deze intake zal een ½ uur aan tijd in beslag nemen.

Indien blijkt dat een uitgebreidere behandeling noodzakelijk is kan dit in onderling overleg op het bedrijf of in een van de fysiotherapiepraktijken (Fysiotherapie Zwiers te Wanssum en Well en Fysiotherapie ’t Raadhuis te Meerlo) plaats vinden. Het behandelen van klachten waarvoor meer zittingen nodig zijn kan vaak beter op de praktijklocatie uitgevoerd worden omdat hier meer voorzieningen voorhanden zijn. Het is mogelijk om in overleg met de patiënt/werknemer op locatie te behandelen.

De kosten voor het behandelen op het bedrijf zijn voor de werkgever. Indien de therapie in een van de praktijken wordt gegeven kunnen de kosten gedeclareerd worden vanuit de aanvullende verzekering van de patiënt/werknemer. Elke volgende sessie die niet als behandeling in aanmerking komt duurt 15 minuten en vindt plaats op locatie binnen het bedrijf.

De eerste drie maanden zal er maandelijks gewisseld worden door de drie fysiotherapeuten (Bart Zwiers, René van der Logt en Michel Minkenberg).

Het inplannen van de afspraken kan het beste intern gedaan worden door het bedrijf zodat er altijd een transparant overzicht is welke werknemers gebruik maken van de diensten van Fysioaanhetwerk. Indien er plaatsen vrij zijn is er de mogelijkheid voor de werknemers om zich op de ochtend zelf nog aan te melden.

Kosten per dagdeel:
1e uur: €150,- (excl. BTW)
Elk extra uur: €85,- (excl. BTW)

Contact

Neem contact op

Wilt u meer weten of graag een start maken? Informeer vrijblijvend!