0478-745 240 / 0478-691 726 info@fysioaanhetwerk.nl

Tarieven

Kosten & Tarieven

Klachten/advies spreekuur in uw bedrijf:
duur 1 uur €150,-
Elk extra uur € 85,-
Huur behandelbank (optioneel) per zitting € 15,-
*Het opstellen van een behandeltraject is inbegrepen

Mocht een klacht meerdere behandelingen nodig hebben, dan is het mogelijk deze in een van de aangesloten praktijken uit te voeren. Hierbij kunnen we evt. gebruik maken van de aanvullende zorgverzekering van de cliënt (mits die voorhanden is).

Fiscale aspecten gezondheidsprogramma;
Vergoedingen en verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zijn vrijgesteld. Dus alles wat redelijkerwijze deel uitmaakt van een Arboplan is belastingvrij. Denk hierbij aan:

  • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
  • Preventie en verzuimbeleid
  • Een door de werkgever aangeboden preventie- en gezondheidsprogramma

Bovenstaande verstrekkingen vallen buiten de werkkostenregeling, dus buiten de “vrije ruimte” die de werkgever kan besteden aan onbelaste vergoedingen voor zijn werknemers. Voor actuele informatie en controle of dit alles ook voor uw bedrijf toepasbaar is raden wij u aan uw belastingadviseur te raadplegen.

Contact

Neem contact op

Wilt u meer weten of graag een start maken? Informeer vrijblijvend!